دورهمی مامان و نی نی

دورهمی مامان ونی نی دورهمی مامان ونی نی؛ کودک در یک سال اول زندگی محیط اطراف خود را بعد از…

قویترین مرکز کارگاه مادر وکودک

قویترین مرکز کارگاه مادر وکودک قویترین مرکز کارگاه مادر وکودک چه ویژگی ها دارد؟کارگاه های مادر و کودک خانه خلاقیت…

کارگاه بازی تعادلی_ورزشی

کارگاه بازی تعادلی_ورزشی کارگاه بازی تعادلی_ورزشی مادر و کودک با هدف بهبود اختلال هماهنگی رشد در کودکان و تقویت ارتباط…

کارگاه بازی حرکتی ویژه کودکان

کارگاه مادر و کودک رشدی – شناختی شنبه سه شنبه ها ویژه کودکان بالای سه سال  در روزهای زوج و فرد بصورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار می کند.

کارگاه بازی موسیقی ویژه کودکان

کارگاه مادر و کودک رشدی – شناختی شنبه سه شنبه ها ویژه کودکان بالای سه سال  در روزهای زوج و فرد بصورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار می کند.

کارگاه زبان انگلیسی ویژه کودکان

کارگاه مادر و کودک رشدی – شناختی شنبه سه شنبه ها ویژه کودکان بالای سه سال  در روزهای زوج و فرد بصورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار می کند.