کارگاه بازی تعادلی_ورزشی

کارگاه بازی تعادلی_ورزشی کارگاه بازی تعادلی_ورزشی مادر و کودک با هدف بهبود اختلال هماهنگی رشد در کودکان و تقویت ارتباط…

کارگاه مادر و کودک آمادگی جسمانی

کارگاه مادر و کودک آمادگی جسمانی کارگاه مادر و کودک آمادگی جسمانی – ویژه گروه سنی 3 سال به بالا…

کارگاه مادر و کودک استقلال، هوش گاردنر

کارگاه مادر و کودک استقلال، هوش گاردنر کارگاه مادر و کودک استقلال، هوش گاردنر؛ هوش انسان به چندین نوع مختلف…

کارگاه مادر و کودک بازی الگوریتمی

کارگاه مادر و کودک بازی الگوریتمی کارگاه مادر و کودک بازی الگوریتمی ویژه گروه سنی سه تا چهار سال با…

کارگاه مادر و کودک قصه خلاق

کارگاه مادر و کودک قصه خلاق مرکز تخصصی کارگاه مادر و کودک، کارگاه مادر و کودک قصه خلاق را، واقع…

کارگاه مادر و کودک نی نی پلاس

کارگاه مادر و کودک نی نی پلاس کارگاه مادر و کودک نی نی پلاس هوش ؛ انسان به چندین نوع…